Fons Gieles

Bergenaar in hart en nieren

Fons Gieles (1924 - 1995) is voor menig oudere Bergenaar een begrip. Velen op het Mollerlyceum leerden van hem tekenen, schilderen maar vooral ook kijken. Zo bevlogen als hij met zijn vak was, en begaan met zijn leerlingen, zo bevlogen was hij ook met veel andere zaken: met Bergen op Zoom, met natuur en cultuur, met geloof. Niet alleen vereerde hij de stad met tal van tekeningen, houtsnedes en schilderijen, hij was ook de man die de aanzet gaf tot archeologische opgravingen in de stad. Het is de veelzijdigheid van deze kunstenaar die ertoe leidde dat hem in 1982 de Sakko-prijs van de stad Bergen op Zoom werd toegekend. Deze website laat naast veel van zijn werken ook de veelzijdigheid van deze kunstenaar zien en is daarmee een eerbetoon aan deze markante Bergenaar.

Aantal werken op de site: 762. Laatste update: 3 december 2018


Eerbetoonstelling

Van 8 september t/m 2 december 2018 organiseerde Kunstcollectief SynapsZ een ‘Eerbetoonstelling’ in het Markiezenhof. Onder de titel ‘Homm'age à Trois’ werden drie Bergse kunstenaars geëerd te weten Fons Gieles, Jan Wessendorp en Joop Mijsbergen. Voor Fons Gieles koos SynapsZ het thema 'De Stad'. De bijna 40 geëxposeerde werken toonden het veranderende Bergen op Zoom met pen, in aquarel en in olieverf over een periode van ruim 50 jaar.

Naast de expositie werd op 23 oktober onder de titel ‘Homm'age à la Carte’ de veelzijdigheid van Fons Gieles extra belicht in een "College Tour" format met oud-leerlingen, met Jan Peters, Paul Verbeek, Cees van Wesenbeeck, en de kinderen Gieles. Een herhaling hiervan speciaal voor de Bergse Actieve Senioren volgde een week later.

Een ander hoogtepunt was het door hen georganiseerde 'Gieles-in-huis' event waarbij Bergenaren werden uitgenodigd hun werken van Fons Gieles te tonen. Een overweldigende hoeveelheid van meer dan 150 mensen namen die moeite, en er kwamen tientallen nieuwe werken 'tevoorschijn'.

Veel dank zijn we verschuldigd aan de mensen van SynapsZ. Maar ook aan alle bezoekers en zeker ook aan de 'Gieles'-in-huis' - Bergenaren. De komende tijd zullen we de tevoorschijn gekomen werken aan de website toevoegen.

De 'Eerbetoonstelling' in de pers:

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/hommage-aan-onze-vader-fons-gieles-in-markiezenhof-is-een-cadeautje~ab48f3f6/ https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/kunstenaars-eren-kunstenaars-in-bergen-op-zoom~a6484d0c/

Hij maakte honderden werkenBekijk de werken →

Werk van de maand

De Bergse carnaval is een terugkerend thema in het werk van Fons Gieles. Vele schetsen, lino’s en schilderijen laten zijn passie voor het onderwerp zien. De Boerenmaaltijd is wellicht het meest bekende werk in die categorie. Het minder bekende carnavalsbal uit 1950 betreft een bijzonder werk om meerdere redenen. De techniek, gewassen pentekening, paste hij maar enkele keren toe en hier treft het de sfeer erg goed. Daarnaast geeft het een beeld van hoe een carnavalsbal in Bergen op Zoom in de jaren ’50 gevierd werd. Tenslotte is de locatie bijzonder: het alom geroemde maar reeds lang afgebroken Thalia gebouw.

Bekijk het werk →

Mijn herinnering aan Fons Gieles


DE STAD


Voor Fons Gieles

Hij meet

de radialen tussen
de stralen van de enige stad
waar hij voorgoed in wil verdwijnen

om, vertaald in liefde, voor ieder te overleven.

- Albert Hagenaars


Ik heb ook een herinnering aan Fons Gieles

Wie weet er meer over dit werk?

Het betreft hier een ontwerpschets voor een carnavalswagen over ‘de ziekenhuiskwestie’ waarin de patiënt op speciale wijze centraal staat. In het jaar waarin het nieuwe ziekenhuis Lievensberg – nu Bravis geheten - gebouwd werd (1964) kwam aan het licht dat er grote problemen bij de fundering waren en nieuwe heipalen gebruikt moesten worden, hetgeen zou leiden tot een grote vertraging.

De afbeelding laat echter niets zien van heipalen of fundering. Wel zien we aan twee kanten van de patiënt een chirurg en een verpleegster. Uiterst rechts zien we ook een pastoor en links van de patiënt een man met hoed en streepjesbroek, vermoedelijk een bestuurder. Dat geheel suggereert dat het wellicht om een andere kwestie ging. Vandaar de vragen: om welke kwestie ging het hier eigenlijk, wie was de opdrachtgever (‘Ut Gaspitje?), en waarom is het ontwerp niet gerealiseerd?

Naar aanleiding van bovenstaande mochten we met steun van Synapsz de volgende toelichting ontvangen van Nol Leys:

De inwoners van Bergen op Zoom konden voor hun ziekenzorg lange tijd terecht in het Algemeen Burgerlijk Gasthuis (ABG). Na de Tweede Wereldoorlog nam de bevolking toe en dreigde het ABG te klein te worden. De minister van Sociale zaken en Volksgezondheid verleende op 4 augustus 1960 toestemming aan de, speciaal hiervoor opgerichte, stichting St. Elisabeth voor de bouw van een katholiek ziekenhuis met 250 bedden.

Het bestuur van de nieuwe stichting vroeg en kreeg van de gemeente een optie op bouwgrond aan de Balsebaan, aan de rand van een nieuw te bouwen woonwijk. De grond maakte ooit deel uit van het landgoed Lievensberg. Architectenbureau ir. Margry en Jacobs te Rotterdam ontving de opdracht voor het ontwerp voor een nieuw ziekenhuis. Op 28 februari 1968 ging in Bergen op Zoom de eerste paal de grond in. De stichting wijzigde nog vóór de opening haar naam in Stichting Ziekenhuis Lievensberg. Zo werd verwarring voorkomen met het gelijknamige zusterscomplex van het ABG.

Lievensberg zou een katholiek ziekenhuis worden. Het protestante deel van de bevolking wilde echter niet als minderheid worden verpleegd in een RK-ziekenhuis. Op 18 juni 1960 diende een vertegenwoordiging van de protestantse gemeenten bij de minister een aanvraag in voor de bouw van een algemeen protestant ziekenhuis, het Diaconessen Ziekenhuis. Daardoor dreigde de ziekenhuiszorg voor Bergen op Zoom in tweeën te worden gespitst. Twee ziekenhuizen was eigen te veel voor Bergen op Zoom. Dat vond ook ‘Den Haag’, dat aanstuurde op een oplossing. Na een periode van touwtrekken kwam uiteindelijk op 10 juni 1968, een paar weken vóór Lievensberg in gebruik werd genomen, een fusie tot stand tussen het Katholieke Ziekenhuis Lievensberg en het Diaconessenhuis in oprichting. Het nieuwe Ziekenhuis Lievensberg werd daardoor een interconfessioneel ziekenhuis.

Bekijk dit werk
  • Contact

    Heeft u aanvullende informatie over een werk, wilt u een afbeelding van een werk insturen, een herinnering delen, of hebt u andere vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Paul Gieles, gieles.coopmans@versatel.nl.

  • Over deze website

    Deze website is ontworpen en gebouwd door Pepijn Gieles, een kleinzoon van Fons Gieles. Wilt u meer werk van hem zien neem dan eens een kijkje op pepijngieles.nl.

    De website is dynamisch, d.w.z. dat er regelmatig nieuwe werken en/of verhalen op geplaatst worden. Omdat we niet alle operating systemen en webbrowsers kunnen testen, kan het zijn dat u een probleem tegen komt. Laat het ons dan weten via 'Contact' dan kunnen we dat proberen op te lossen.

    Aantal werken op de site: 762. Laatste update: 3 december 2018